ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Νικόλαος Καραμπετάκης
Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
 Από την Άλγεβρα των Υπολογισμών στα Υπολογιστικά Συστήματα Άλγεβρας.

Μωυσιάδης Πολυχρόνης
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Γεώργιος Μ. Δημάκος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
"Οι μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες"